Investeringskommittén

SwedishEnglish

Investeringskommittén för Sivers Semiconductors är ett förberedande organ inom styrelsen med huvuduppgifterna att:

Söka efter och utvärdera potentiella investeringsmöjligheter för Sivers Semiconductors angående investeringar i till exempel:

Övervaka och utvärdera pågående investeringsprocesser; och utvärdera tidigare investeringar utförda av Sivers Semiconductors.

Investeringskommitténs medlemmar

Close