Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dotterbolaget Sivers Photonics kommer att utveckla CW-WDM MSA-kompatibla laser arrayer som stöder Ayar Labs optiska I/O-lösning. Ayar Labs är ledande inom integrerad optisk I/O och flyttar gränserna för vad som är möjligt inom AI, moln, högpresterande datorer, 5G och LIDAR.

Ayar Labs har nyligen lanserat branschens första lösning som erbjuder terabithastigheter över optiska länkar. Till detta använder de sina optiska I/O-chiplet, TeraPHY™, och sina SuperNova™-produkter som använder ett stort antal våglängder från flera optiska ljuskällor för att stödja avancerad optisk kommunikation och datortillämpningar med mycket hög datahastighet.

Sivers Photonics nya InP100-plattform kommer att vara en avgörande del av försörjningskedjan för dessa CW-WDM MSA-tillämpningar. Sivers Photonics designar och tillverkar nu skräddarsydda DFB-laser arrayer med hög effekt som kommer att stödja den pågående utvecklingen av Ayar Labs mutli-optiska lösningar.

Den optiska multivåglängdskällan SuperNova™ är den första produkten som överensstämmer med de optiska källspecifikationerna från standardiseringsorganet CW-WDM MSA, där även Sivers Photonics är en promotormedlem. CW-WDM MSA (Continuous-Wave Wavelength Division Multiplexing Multi-Source Agreement) bildades för att standardisera CW-WDM-källor inom O-band för nya avancerade Silicon Photonics-baserade optikapplikationer, som förväntas använda så många som 8, 16, och 32 olika våglängder för att stödja avancerad optisk kommunikation inom flera applikationsområden som artificiell intelligens, högpresterande datorer och molndatatjänster.

Billy McLaughlin, vd för Sivers Photonics säger: ”Vi har arbetat mycket hårt med att skapa denna plattform för att stödja DFB-array-teknik för CW-WDM MSA-applikationer. Vår InP100-plattform accelererar tiden från produktutveckling till volymproduktion för många Silicon Photonics-applikationer. Våra skräddarsydda DFB-laserarrayer med hög effekt passar perfekt för att tillgodose Ayar Labs SiPh-integrationskrav för utveckling till denna högvolymmarknad. Som promotormedlem i CW-WDM MSA är vi glada att arbeta med Ayar Labs.

Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors säger "Ayar Labs utsågs nyligen till ett av tre företag av Gartners till "Cool Vendors in Silicon Photonics" 2021. Ayar Labs tekniklösningar kommer att förändra nästa generations datorer med sin banbrytande teknik och vi är mycket glada att meddela att Sivers Photonics nu är engagerade i denna nya högintressanta marknad.”

Ett starkt ekosystem av partners och leverantörer som levererar produkter baserade på CW-WDM MSA-standarden är avgörande för att den optiska I/O-marknaden ska möta det ständigt växande bandbreddsbehovet för datakrävande applikationer. Sivers Photonics skräddarsydda DFB-laserarrayer baserade på CW-WDM MSA-specifikationerna är en kritisk komponent för vår lösning och för oss ett steg närmare att leverera optisk I/O i höga volymer”, säger Charles Wuischpard, vd för Ayar Labs.

 

         För ytterligare information vänligen kontakta:

         Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
         Tel: +46 (0)70 262 6390
         Epost:
[email protected]

 

Gartner Disclaimer: Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som omtalas i Gartners forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att bara välja leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Share
Close