Sivers Semiconductors AB (publ) (“Sivers”) meddelar idag att de uppfyllde målet om att uppnå positivt justerat EBITDA under andra halvåret 2023.

Företaget räknar med att intäkterna för helåret 2023 kommer att växa mellan 65 procent och 75 procent högre jämfört med 2022. Denna betydande intäktstillväxt har främst drivits av satellitkundsegmentet inom affärsenheten för Wireless. Företaget förväntar sig ytterligare tillväxt i produktleveranser och betydande intäktsökning under 2024.

Sivers Semiconductors uppnår inte den tidigare tillkännagivna vägledningen om 100 % intäktstillväxt år över år för 2023, eftersom cirka 20-25 MSEK från en chiporder som ursprungligen var schemalagd för leverans under det fjärde kvartalet planerats om till 2024. Dessa chip var en del av den order av satellitchips på 55 MSEK som erhölls under det tredje kvartalet 2023.

Resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2023 släpps som tidigare nämnts den 8 februari.

De presenterade siffrorna är inte granskade av revisorerna och kan revideras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2024 kl.14:00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com 

Share
Close