Sivers Semiconductors AB och Richardson RFPD meddelade idag att Sivers Wireless, det helägda dotterbolaget till Sivers Semiconductors, har tecknat ett globalt distributionsavtal med Richardson RFPD för att stärka tillväxten av 5G och SATCOM millimetervågverksamhet på den globala arenan.

Richardson RFPD, ett bolag inom Arrow Electronics, är en specialiserad distributör av elektroniska komponenter som även tillhandhåller designingenjörer med djup teknisk expertis med lokalt och globalt designstöd för de senaste och nya produkterna från världens ledande leverantörer av teknik inom RF, trådlöst, IoT och kraft.

Distributionsavtalet kommer att vara en hörnsten i Sivers Wireless övergripande go-to-market-strategi. Det kommer att skapa ett avsevärt större globalt fotavtryck av personal som kan skapa, hantera och driva efterfrågan på Sivers teknologi. Detta avtal fortsätter relationen som tidigare funnits mellan Richardson RFPD och MixComm, ett företag som förvärvades av Sivers Semiconductors första kvartalet 2022.

Richardson RFPDs styrka är kombinationen av dess lokala närvaro på alla större marknader, djup teknisk ingenjörskompetens och engagemang för att stödja slutkundens framgång. Vi tror att det kommer att bli en framgångsrik relation och en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt”, säger Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

Detta är en naturlig utveckling av vår tidigare framgångsrika relation med MixComm. Sivers produktkapacitet och rykte på 5G- och SATCOM-marknaderna, i kombination med våra världsomspännande kundinriktade försäljningsingenjörer, vilket kommer att gynna våra gemensamma kunder ”, säger Rafael R. Salmi, Ph.D., Richardson RFPDs president.

Det finns inga ekonomiska prognoser eller åtaganden angivna som en del av detta avtal.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Richardson RFPD, an Arrow Electronics company, is a global leader in the RF, wireless, IoT and power technologies markets. It brings relationships with many of the industry’s top radio frequency and power component suppliers. Whether it’s designing components or engineering complete solutions, Richardson RFPD’s worldwide design centers and technical sales team provide comprehensive support for customers’ go-to-market strategy, from prototype to production. More information is available online at www.richardsonrfpd.com. Follow Richardson RFPD on Twitter at www.twitter.com/Richardson_RFPD. To subscribe to Richardson RFPD’s newsletters, visit https://engage.richardsonrfpd.com/NewsletterSignUp.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, beamforming front end-IC:s, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com                 

Share
Close