Sivers Photonics, en affärsenhet inom Sivers Semiconductors, utvärderar hur bolaget kan utöka sin kapacitet för att möta volymer på mer än 1 000 wafers per vecka. För att möjliggöra detta startar Sivers Semiconductors ett strategiskt affärsutvecklingsprojekt, anlitar en rådgivare och gör förändringar i Photonics ledning.

 I snart fem år har Sivers Photonics arbetat med mycket betydande kunder som nu närmar sig möjlig volymproduktion. Hittills har dessa kunder spenderat mer än 15 miljoner USD i utvecklingskostnader för att säkra vägen till volymproduktion. För att Sivers Photonics ska kunna nå volymproduktion med en eller flera av dessa kunder behöver företaget utöka sin kapacitet och sina produktionsmöjligheter. Därför har Sivers Semiconductors startat ett strategiskt projekt för att titta på en möjlig ny fabriksanläggning inom EU eller USA, inklusive strategiska partnerskap inom Photonics-området. Sivers har anlitat en ny rådgivare för att leda detta projekt och nuvarande vd för Photonics, William McLaughlin kommer att ansluta sig till projektet för att fånga upp vad Sivers bedömer är en betydande marknadsmöjlighet. Dr. Andrew McKee, Chief Technology Officer och medgrundare av Sivers Photonics kommer att ta rollen som tillförordnad dotterbolags vd för Sivers Photonics.

Projektet kommer att undersöka möjliga finansieringsalternativ, till exempel genom den EU-förordning (Chips Act) som annonserat en total budget om 43 miljarder euro för att öka EU:s chipproduktion i regionen, eller via den amerikanska Chips and Science Act som annonserat totalt 39 miljarder USD för chiptillverkning i USA.

"Med den första ordern på cirka 30 000 chip som kommer att levereras under detta kvartal ser vi nu en tydligare väg mot volymproduktion. Genom att upprätta ett strategiskt projekt, anlita en rådgivare och ge Billy möjligheten att fokusera på att utöka vår leveranskapacitet och vår förmåga att leverera större volymer inom affärsenheten Photonics, tror vi att vi har den bästa möjligheten att säkra rätt lösning för nästa fas. Dessutom kommer Andy McKee att säkra stabiliteten och kapaciteten för den befintliga Photonics-verksamheten”, säger Anders Storm, vd och koncernchef, Sivers Semiconductors.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef, Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: [email protected] 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close