Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dess dotterbolag Sivers Wireless kommer att ställa ut på European Microwave Exhibition, 27-29 september under European Microwave Week i Milano, Italien, tillsammans med sin partner Richardson RFPD i monter #C28.

European Microwave Exhibition är den största mässan med inriktning på mikrovågor och RF i Europa. Utställningen erbjuder sina utställare en oöverträffad möjlighet att presentera produkter, teknisk utveckling samt bygga relationer med relevanta och inflytelserika intressenter från industrin. Utställningen erbjuder också ett forum för att diskutera trender och utbyta såväl vetenskaplig som teknisk information.

I Richardson RFPDs monter #C28 kommer Sivers Semiconductors att visa upp sin fulla bredd av millimetervågslösningar och marknadsledande produkter för både det olicensierade 60 GHz-bandet och licensierade 26,28 och 39 GHz-bandet. Med en bredare portfölj, som resultat av det nyligen genomförda förvärvet av MixComm, erbjuder nu Sivers ett komplett spektrum av millimetervågsprodukter för en mängd olika användarfall, vilket befäster Sivers position som en global ledare på den snabbt växande halvledarmarknaden för millimetervågslösningar inom 5G, Satellitkommunikation och Radar.

Sivers Semiconductors kommer att ha representanter på plats i Milano för att svara på frågor och diskuterar gärna hur Sivers kan hjälpa kunder att få ut det mesta av millimetervågsteknologin, antingen den avser licensierad eller olicensierad 5G, satellitkommunikation eller någon annan applikation som kräver höga datahastigheter eller marknadsledande prestanda.

För att boka ett personligt möte på plats, vänligen via email till [email protected]

Om Richardson RFPD: https://www.richardsonrfpd.com/
Om European Microwave Week 2022: https://www.eumweek.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Storm
VD, Sivers Semiconductors
E-post: [email protected]
Tel: +46 (0)70 262 63 90

 

Share
Close