Sivers Semiconductors (“Sivers”; Nasdaq Stockholm: OM.SIVE) har slutfört integrationen av MixComm vilket skapar en stark global utmanare inom 5G, SATCOM och radar. Sivers breddar portföljen och ökar närvaron i USA, samtidigt som integrationen medför synergieffekter på cirka 10 miljoner kronor per år. Dessutom skriver Sivers ned immateriella tillgångar om cirka 22 miljoner kronor på grund av överlappande produktområden. Sivers inför också en ny roll i USA, där Mike Noonen tidigare vd för MixComm blir chef (US President).  

Sivers har funnit stora synergieffekter inom utvecklingsverktyg och viss personal vilket ger en total besparing på cirka 10 miljoner kronor per år jämfört med om MixComm och Sivers skulle varit två autonoma enheter. Vid utgången av första kvartalet 2022 hade Sivers 137 anställda vilket inkluderar de synergieffekter bolaget genomfört på personalsidan.

Sivers Wireless har i huvudsak haft en minimal överlapp med MixComm. Det finns dock en produkt, en så kallad Beam Forming IC (BFIC) som Sivers och MixComm utvecklat parallellt, där Sivers gör bedömningen at MixComms BIFC är den bästa lösningen. Sivers väljer därför att skriva ned immateriella tillgångar om cirka 22 miljoner kronor relaterade till den produkt som Sivers Wireless utvecklat.  

MixComms nyckelområde har varit BFICs, där MixComm-grundaren Harish Krishnaswamy och hans team under många år har investerat i att optimera tekniken via Columbia University med support av DARPA-pengar. Denna teknik är ”state-of-art” och den vi fortsatt kommer utveckla inom BFIC och längre fram även RFICs ”, säger Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors.

Mike Noonen utses till USA-chef (US President) med fokus på affärsutveckling och försäljning för både Sivers Wireless och Photonics. Under en övergångsperiod kommer han även att vara Managing Director (MD) för Sivers Wireless istället för nuvarande MD Pelle Wijk som utses till Chief Operating Officer (COO) för Sivers Wireless. Patric Erlandsson tidigare VP Sales Sivers Wireless blir SVP Marketing för moderbolaget Sivers Semiconductors.

Sivers Wireless kommer delas in i två olika utvecklingsenheter, en i USA som kommer att drivas av Harish Krishnaswamy, medgrundare och tidigare CTO på MixComm och en i EU som kommer att drivas av Magnus Sneitz, tidigare Head of The Project Management Office (PMO) på Sivers Wireless.  

Med MixComm nu fullt integrerade får vi nu en mycket starkare närvaro i USA och jag är mycket glad att Mike Noonen tar på sig denna nya roll. Han har ett kontaktnät i USA som är i
toppklass och är mycket välkänd inom halvledarindustrin”, säger Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors.

Om MixComm

MixComm grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Chatham, New Jersey (USA) och har designcenter i Oregon och Kalifornien. Bolaget är en aktiv amerikansk spelare inom 5G BFIC (repeaters/basstationer), SATCOM och radarvertikaler. Under ledning av en företagsledning i världsklass bygger företaget på mer än 10 års utveckling vid Columbia University under ledning av Dr Krishnaswamy (MixComms medgrundare och CTO) genom externt finansierade forskningsprojekt om sammanlagt cirka USD 94 miljoner fördelade på alla projekt och deltagare. Majoriteten av MixComms anställda har doktorsexamen och företaget är det första och enda mmWave-företaget som har valts att ingå i 5G Open Innovation Lab som grundades av T-Mobile och Intel. MixComms flaggskepp Beam Forming IC (BFIC), SUMMIT 2629, var mottagare av ett antal ”Best Product” år 2020, inklusive “The Broadband Innovation of the Year” från Mobile Breakthrough Awards. MixComm har etablerat partnerskap med GlobalFoundries (som också är en minoritetsägare i MixComm) för RF-SOI-tillverkning, förpackning och testtjänster och med Richardson RFPD för distribution och logistik globalt. Både GlobalFoundries och Richardson RFPD samarbetet kommer fortsätta under varumärket Sivers Wireless och breddas till alla bolagets produkter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close