Sivers Photonics som är en ledande aktör inom halvledarbranschen för Laser Arrayer, får en affär på 1,3 miljoner USD för att utveckla lasrar som möjliggör nästa generations Artificiell Intelligens (AI)

Kista, Sverige // Mars 15, 2024 // Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE), en ledande leverantör av integrerade chips och moduler för de mest avancerade kommunikations- och sensorlösningarna, tillkännagav idag att dess dotterbolag Sivers Photonics har tecknat ett produktutvecklingsavtal med ej namngivet företag.

Initiala kontraktet är värt 1,3 miljoner USD för att leverera prototyper 2024, avtalet förväntas växa under 2025, innan det övergår till volymproduktion. När full produktion inleds förväntar sig kunden att den årliga chipvolymen ska överstiga flera miljoner enheter per år efter 2026.

Sivers, en erkänd ledare inom avancerade specialanpassade laser för höghastighetsoptiska lösningar, är väl positionerad för att kapitalisera på den ökande efterfrågan för nästa generations laserchips för högpresterande AI-lösningar. Företagets optiska kommunikationsteknologi driver redan applikationer som kräver hög bandbredd och dataöverföring med låg latens. Det nya samarbetet kommer ytterligare att utöka Sivers närvaro inom den snabbt växande hårdvarusektorn inom AI.

“Optiska lösningar blir avgörande för avancerad AI:s möjligheter att genomföra stora beräkningar, vår teknologi kommer att hjälpa till att driva dataöverföring med ljusets hastighets, som detta nya paradigmskifte för höghastighetskommunikation för AI kräver. Detta är en fantastisk möjlighet på kort sikt och en exceptionell möjlighet för enastående fortsatt tillväxt från 2026”, sa Anders Storm, koncernchef för Sivers Semiconductors.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och koncernchef, Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2024 kl. 08:00 CET.

Sivers Semiconductors AB (STO: SIVE) är ledande inom SATCOM, 5G, 6G, Photonics och Silicon Photonics och driver innovation inom global kommunikation och sensorteknologi. Våra affärsenheter, Photonics och Wireless, levererar banbrytande, integrerade chips och moduler som är avgörande för högpresterande trådlösa gigabit- och optiska nätverk. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industrier från telekommunikation till flyg- och rymdbranschen, och vi uppfyller det ökande behovet av beräkningshastighet och AI-applikationsprestanda, och ersätter elektriska med optiska anslutningar för en mer hållbar värld. Våra trådlösa lösningar skapar vägar i avancerade SATCOM/5G/6G-system, medan vår fotonikexpertis revolutionerar anpassade fotoniska halvledarenheter för optiska nätverk och optisk avkänning, vilket gör oss till en pålitlig partner för Fortune 100-företag såväl som nya enhörningar.Med innovation i vår kärna har Sivers Semiconductors åtagit sig att leverera skräddarsydda, högpresterande lösningar för en bättre ansluten och säkrare värld. Upptäck vår passion för perfektion på www.sivers-semiconductors.com.

Share
Close