Sivers Semiconductors har informerats om att William McLaughlin, Managing Director, Sivers Photonics och en del av koncernledningen, har förvärvat 125 000 aktier i företaget från Keith Halsey.

Transaktionen utlöser ett flaggningsmeddelande eftersom Keith Halseys innehav minskar till under 5 procent, till 4,94% av kapitalet och 4,97% av rösterna i bolaget. Efter transaktionen innehar William McLaughlin 175 000 aktier och 825 000 optioner i bolaget.

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Anders Storm, VD
         Tel: +46 (0)70 262 6390
         Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Share
Close