Sivers Semiconductors AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att bolaget har beviljats ​​ett bidrag på 3,1 miljoner kronor för sin del i MAG-V-projektet som syftar till att utveckla världens första kommersiella Quantum Atomic Magnetometer.

En Quantum Atomic Magnetometer detekterar mikrodefekter i järnmetallytor som vanligtvis inte är synliga för det mänskliga ögat och kan döljas under jord eller bakom skyddande eller isolerande beläggningar.

”MAG-V-projektet samlar de mest avancerade aktörerna inom området och vi är mycket stolta över att delta. Quantum Magnetometers är utvecklade för icke-invasiv korrosionsdetektering, en marknad som är värd miljarder dollar. Naturligtvis gör det fältet mycket intressant”, sa Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors.

Bidraget kommer från Innovate UK, ett statligt finansieringsorgan, och ges till Sivers Semiconductors affärsområde Photonics, det helägda dotterbolaget CST Global. För mer information om MAG-V-projektet, se: https://www.cstglobal.uk/news

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers Semiconductors ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close