Den 5:e augusti 2020, kommunicerade Sivers Semiconductors AB att bolaget skrivit ett kombinerat utvecklings- och leveransavtal med ett global high-tech företag, listat på New York Stock Exchange (NYSE). Idag har Sivers tagit emot besked från kunden att de har beslutat att avsluta det pågående utvecklingsprojektet och pausat hela projektet tills vidare på grund av generella förseningar och för att man missar sin kunds marknadsfönster.

Värdet på avtalet uppskattades vid den tiden till cirka 480 MSEK för de första tre årens kommersiella utrullning och baserades på ej bindande prognostiserade volymer från kunden.

”Just nu råder mycket utmanande tider med en pågående pandemi liksom en pågående invasion i Europa, vilket har haft en påverkan på vår övergripande affär och detta projektet var ett viktigt projekt för Sivers. Med det sagt, även om detta projekt var viktigt, så är det endast en av 44 design wins inom 5G som Sivers Wireless erhållit”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 16:00 CET.

Documents & links
Share
Close