Sivers Semiconductors AB (publ) ("Sivers") meddelar idag att Dr. Bami Bastani har anslutit sig till Sivers som strategisk rådgivare till styrelse och ledning för att ytterligare stärka bolagets fokus på den amerikanska och globala marknaden och ge vägledning gällande ekosystemen för halvledare, photonics, 5G och SATCOM.

Dr. Bami Bastani har över fyra decenniers omfattande erfarenhet från branschen, inklusive sin senaste roll som Senior Vice President och General Manager på GLOBALFOUNDRIES, där han ledde den snabbväxande affärsenheten Mobile and Wireless Infrastructure. Han övergick till Senior Vice President och senior rådgivare till vd i augusti 2022 till mars 2023. Dr. Bastani har unik och bred ledarskapserfarenhet inom halvledarindustrin och satt i styrelsen för Global Semiconductor Alliance (GSA) tillsammans med över 30 inflytelserika ledare från den globala halvledarbranschen.

Dr. Bastanis ledarroller har sträckt sig över flera branscher som inkluderar halvledarkomponenter (Intel, National Semiconductor), System on a Chip (Fujitsu Micro, Trident Microsystems), system och programvara (Meru Networks inklusive WiFi As a Service –WAAS- molnet) och tillverkningstjänster (GLOBALFOUNDRIES). Han har varit vd i tillväxtbolag och genomfört stora förändring inom flera publika företag, inklusive ANADIGICS, Trident Microsystems och Meru Networks.

Bami Bastani är ett strategiskt viktigt tillskott till vårt team och passar perfekt med företagets strategi att utveckla och expandera vår verksamhet. Jag ser mycket fram emot att arbeta med Bami och styrelsen för att ytterligare stärka vår position i USA”, säger Tomas Duffy, styrelseordförande för Sivers Semiconductors.

Det är med stor glädje vi välkomnar Bami Bastani till Sivers. Han är en branschveteran som erbjuder djupgående kunskaper som är direkt relevanta för vårt ekosystem och strategisk marknadsnärvaro. Bami kommer att stödja vår fortsatta tillväxtresa, särskilt i USA, vilket kommer att stärka vår position ytterligare”, säger Anders Storm, koncernchef, Sivers Semiconductors.

"Sivers är unikt positionerat inom Photonics, 5G och SATCOM, som alla är avgörande för flera megatrender tex för datacenter, höghastighetsnät, EDGE till EDGE-anslutningar, AI och autonoma fordon, för att nämna några exempel", säger Bami Bastani, och fortsätter ”Jag är glad att få vara en del av att vägleda Sivers styrelse och ledningsgrupp i att spela en ledande roll på dessa attraktiva marknader.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD och Koncernchef Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

 

Share
Close