Sivers Photonics, helägt dotterbolag till Sivers Semiconductors, kommer att delta på den kommande konferensen European Conference on Optical Communication (ECOC) 2022, som går av stapeln på Basel Kongresscentrum under perioden 18-22 september 2022. Sivers Photonics finns i monter #616. Sivers och Ayar Labs kommer att hålla en gemensam demonstration, som visar upp Sivers ”8-wavelength distributed feedback (DFB) laser array” integrerad med Ayar Labs SuperNovaTM multi-wavelength optical source. Sivers Photonics’ CTO, Andrew McKee kommer att hålla en presentation i ämnet ”Advanced InP DFB Laser Sources for Silicon Photonics Hybrid Integration” på Market Focus Stage i utställningshallen måndagen den 19 september kl. 14.05.

Den europeiska konferensen för optisk kommunikation (ECOC) är Europas största event inom området och en av de mest prestigefyllda och traditionstyngda mässorna inom den globala marknaden för optisk kommunikation. Genom att den attraherar vetenskapsmän, ingenjörer och forskare från hela världen, deltar de ledande universiteten och världens största och mest inflytelserika företag för att presentera sina enastående bedrifter. ECOC är viktig mötesplats för att dela kunskap, utbyta idéer, fostra innovation och inleda samarbeten på global nivå.

Sivers Photonics kommer att hålla en gemensam demonstration ihop med Ayar Labs, där man visar upp Sivers ”8-wavelength distributed feedback (DFB) laser array” integrerad med Ayar Labs SuperNovaTM multi-wavelength optical source. Demonstrationen hålls i monter #616 under själva utställningen, som pågår mellan den 19-21 september. Ett gemensamt team kommer finnas tillgänglig från både Sivers Photonics och Ayar Labs under hela utställningen för att guida besökare genom demonstrationen.

I egenskap av grundare och drivande medlemmar av Continuous-Wave Wavelength Division Multiplexing Mutli-Source Agreement (CW-WDM MSA) är lösningarna från Sivers och Ayar Labs fullt kompatibla med denna standard. CW-WDM MSA startades 2020 för att säkerställa standardiseringen av signalkällor för CW-WDM inom det s.k. O-bandet. Detta är viktigt då dessa applikationer förväntas hantera upp till 8, 16 respektive 32 olika våglängder. Detta större antal våglängder är nödvändiga för kommande applikationer som exempelvis Artificiell Intelligens (AI), högpresterande databearbetning och tätt packad optik, som kommer att möjliggöra väldiga tekniksprång vad gäller prestanda, effektivitet, kostnad och skalbar bandbredd jämfört med tidigare generationer teknologi. Yolé Development uppskattar att det totala värdet av marknaden för kretsar till Silicon Photonics-området uppgår till 1,1 mdr USD år 2026 (Källa: Silicon Photonics, Market and Technology Report 2021).

I tillägg till närvaron på utställningen, kommer Sivers Photonics’ CTO, Andy McKee, att presentera ”Advanced InP DFB Laser Sources for Silicon Photonics Hybrid Integration” på scenen ”Market Focus Stage” i utställningshallen måndagen den 19 september kl. 14.05.

Vi är exalterade över årets ECOC, där vi gör gemensam sak med Ayar Labs för att visa upp dessa genombrott av tekniska lösningar, som samverkar för att möjliggöra en ordentlig acceleration runt användandet av Silicon Photonics för en lång rad av högvolym och kostnadseffektiva användarfall”, säger Billy McLaughlin, MD Sivers Photonics.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som levererar integrerade kretsar (IC:er) och moduler genom sina två affärsområden Wireless och Photonics. Wireless utvecklar millimetervågsprodukter för avancerade 5G-system för data- och telekommunikationsnät och satellitkommunikation. Portföljen inkluderar RF-transceivers, strålformande front end -IC:er, integrerade millimetervågsantenner, repeaters och mjukvarualgoritmer för optimal RF-millimetervågsprestanda. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter för optiska fibernätverk, sensorer och optisk fiberkommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://www.sivers-semiconductors.com

Om Ayar Labs: https://www.ayarlabs.com

Om CW-WDM MSA: https://cw-wdm.org

Share
Close