Sivers Semiconductors AB meddelar idag att bolaget kommer att medverka på PIC International Conference. Dotterbolaget Sivers Photonics ställer ut och presenterar vid konferensen som äger rum i Bryssel, Belgien, 9–10 november.

Sivers Photonics kommer att träffa viktiga branschledare vid denna konferens som behandlar sammansatta halvledare, fotoniska integrerade kretsar och sensorteknologier på chip-nivå. 

Under konferensen kommer Sivers Photonics CTO, Dr Andrew McKee, att hålla ett föredrag med titeln 'Indium Phosphide Light Sources for Silicon Photonics Integrated Circuits'. Dr Andrew McKee kommer att diskutera hur indiumfosfid (InP) i laserkällor möjliggör nyckelteknologier inom Silicon Photonics (SiPh) på marknader såsom datakommunikation, avkänning, AI och LIDAR. Presentationen kommer att belysa Sivers erfarenhet och kunskap i att stödja Silicon Photonics ekosystem med bolagets InP100-plattform, ett design- och tillverkningsramverk som möjliggör integration av skräddarsydda InP-chip med SiPh-chip, som stöder lågkostnadsapplikationer i hög volym. Presentationen äger rum tisdagen den 9 november klockan 17.15 (CET).

Sivers-teamet ställer också ut och delar med sig av kunskap och erfarenhet inom design och tillverkning av aktiva III-V fotoniska enheter på InP-, GaAs-, GaSb- oc GaN-substrat.

Läs mer på konferensens hemsida:

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-post: [email protected]

Share
Close