Sivers Semiconductors AB meddelade idag att dotterbolaget Sivers Photonics, har fått en ny order inom optisk avkänning värd cirka 11 miljoner kronor från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Ordern kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021.

Ordern täcker flera parallella projekt för design, utveckling och leverans av halvledarlaseranordningar för användning i avancerade optiska avkänningsapplikationer. Sivers Photonics har arbetat med denna nyckelkund inom olika projekt i cirka 18 månader. Tidigare order från juni och oktober 2020 slutfördes före utgången av 2020. De nya projekten inom ramen för denna nya order kommer att levereras och faktureras under första halvåret 2021.

”Det här är en fantastisk start på 2021 för Sivers Photonics och en bekräftelse på det gedigna arbete som Sivers Photonics har genomfört. Under 2020 levererade vi ett framgångsrikt design- och utvecklingsarbete till denna strategiska kund och vi är mycket glada över att ha fått denna nya order som kommer att stödja vidareutveckling och uppskalningsaktiviteter under 2021. Ordern är ett resultat av ett utmärkt partnerskap mellan oss och Fortune 100-kunden och deras fortsatta förtroende för vårt team och vår teknik”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Sivers Photonics (tidigare CST Global) är ett helägt dotterbolag till Sivers Semiconductors AB.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021, klockan 16.00.

Documents & links
Share
Close