Sivers Semiconductors AB meddelar idag att dotterbolaget Sivers Photonics har fått en ny order för optisk avkänning om cirka 14 miljoner kronor från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Ordern kommer att levereras och faktureras under 2021.

Ordern omfattar ett av flera parallella projekt för design, utveckling och leverans av halvledarlasrar för användning i avancerade optiska sensorapplikationer. Sivers Photonics har arbetat med denna nyckelkund i ca 2,5 år.

Det här är den andra beställningen från denna kund under 2021 till ett sammanlagt värde av cirka 25 miljoner kronor, vilket redan är lika med totala värdet under 2020. Under de senaste 12 månaderna uppgår det totala ordervärdet till cirka 50 miljoner kronor. Jag är mycket glad att se att vi accelererar antalet order och för varje order ökar chansen att vi kommer att vara en del av den framtida volymproduktionen för dessa sensorer”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
[email protected]

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 11:30  CET.

Share
Close