Sivers Semiconductors AB (”Sivers”) meddelade idag att dess dotterbolag, Sivers Photonics, har erhållit ett antal nya ordrar till ett värde av 1 miljon USD (ca 10 MSEK) för avancerade optiska avkänningsprodukter från tre kunder till LiDAR, medicinsk och industriell verksamhet.

De nya beställningarna, från flera USA-baserade kunder, erhölls under första delen av fjärde kvartalet 2023 och kommer att medföra produkttillverkning av avancerade lasrar och optiska förstärkare för kritiska applikationer, med huvuddelen av leveransen förväntad under 2024. 

Sivers Photonics har en produktionsanläggning i världsklass i Glasgow (UK) och över tjugo års erfarenhet av design och tillverkning av skräddarsydda III-V halvledare. Företaget är en ledande leverantör av laserkällor till Silicon Photonics-industrin och arbetar med en rad kunder från US Fortune 100-företag till välfinansierade startups med hög tillväxtpotential.

Dessa beställningar är resultatet av en ökad efterfrågan på lasrar från Sivers när kunder leverera nästa generations produkter för autonoma fordon och smarta fabriker, för innovativ medicinsk utrustning och flera nya applikationer inom en rad industrier.

“Dessa produktionsordrar visar på den fortsatt starka organiska tillväxten över etablerade och framväxande marknader inom optisk avkänning och påvisar ytterligare att de tekniska lösningar som Sivers Photonics erbjuder i sin brittiska tillverkningsanläggning är av högsta tekniska kvalitet", säger Andy McKee, VD för Sivers Photonics.

“Vi har satt upp ett mål på medellång sikt att öka produktförsäljningen från för närvarande 30% av vår omsättning till över 80% till 2026. Detta är en av många produktorder vi därför förväntar oss att se, för att säkra vår fortsatta tillväxt som kommer att drivas på genom en ökad andel av produktintäkter under de kommande åren.” säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD Sivers Semiconductors
Tel: +46 70 262 6390
E-mail:
[email protected]

Share
Close