Sivers Semiconductors AB meddelade idag att dess dotterbolag Sivers Photonics har fått två nya beställningar på skräddarsydda sensorer från en USA-baserad kund. Det totala ordervärdet uppgår till 5,3 miljoner kronor.

Vi är glada över att ha ett nära samarbete med denna nya kund och vi levererar en skräddarsydd version av våra lasrar för sensorer, designade på vår teknologiplattform som redan stödjer många applikationer. Vi hoppas på en ordertillväxt i ett senare skede när kunden går över till volymproduktion”, säger Anders Storm, vd för Sivers Semiconductors.

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-10 10:00 CET.

Share
Close