Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) hellägda dotterbolag CST Global meddelar idag att de har utökat intern produktionskapacitet med epitaxial Indiumfosfid (InP) överväxt på wafers.Processen är avgörande för tillverkning i stora volymer av DFB-lasrar för användning i passiva optiska nät (PON) över hela världen.

Den framgångsrika implementeringen av denna processen är ett resultat av fokuserade arbete över det senaste året, där den totala investeringen för detta har varit ca: 6 miljoner kronor under året.

”Genom att addera epitaxial Indiumfosfid (InP) överväxt till vår egen produktion av laserchip, kan vi nu göra denna produktion internt som tidigare legat hos extern partners. Det minskar inte bara flaskhalsar i produktionen utan minskar också ledtiderna i produktionen av DFB-lasrarUnder det senaste året har vi ökat kapaciteten i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 – 300 per år beroende på produktmix.” kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

Epitaxial InP överväxt är en svårhanterad process. Vi kan konstatera att den kombinerade expertisen mellan CST utvecklings- och produktionsteam har varit avgörande för den framgångsrika introduktionen av denna nya process.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close