Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att bolagets dotterbolag, CST Global, har fått nya order sammanlagt värda 20,7 miljoner kronor från en av sina etablerade Fortune 100-kunder. Beställningarna omfattar flera parallella projekt för design, utveckling och leverans av halvledarlaserkomponenter för applikationer inom avancerad optisk avkänning. Dessa order kommer utöver befintliga ramorder från förra året och kommer att levereras och faktureras under 2020.

”Vi är glada över att producera utrustning till den enorma marknaden för optisk avkänning. Att vinna dessa order från denna välkända, befintliga Fortune 100-kund för halvledarprodukter med optisk avkänning är ett bevis på vår innovationsförmåga och den höga kvalité vi håller. De kommer utöver tidigare ordervärde från samma företag om sammanlagt cirka 50 miljoner kronor. Genom att fortsätta uppfylla deras prestanda- och kvalitetskrav har vi fortsatt bygga vår relation med denna viktiga kund.”, sa Anders Storm, vd för Sivers IMA.

Kontraktet är resultatet av hårt arbete från Sivers IMAs Photonics-verksamhet som framgångsrikt fortsätter leverera halvledare av hög kvalitet enligt kundens krav.

För ytterligare information:
Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: [email protected] 

 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 

12 juni 2020 kl. 08:45 CET.

Share
Close