Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) och dess styrelse har utsett Pareto Securities AB till finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ. 

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) och dess styrelse har utsett Pareto Securities AB till finansiell rådgivare för ett byte av lista för bolagets aktier till Nasdaq Stockholms huvudlista samt för att bistå bolaget med att utvärdera andra strategiska och finansiella initiativ. 

För mer information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close