Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolaget tecknat ett utvecklingsavtal med Ampleon för att utveckla nästa generations millimetervåg (mm-våg) chips för 5G basstationer. 

Båda företagen kommer gemensamt att utveckla produkten och Ampleon kommer att finansiera delar av Sivers IMAs utveckling motsvarande 3,5 MSEK. Ampleon kommer att vara den huvudsakliga försäljningskanalen till alla de största telekom OEM (Original Equipment Manufacturer) företagen för produkten. Ampleon är en av de ledande globala leverantörerna av sub-6 GHz ”RF Power”till 4G och 5G-basstationer, och har idag alla de största OEM systemleverantörerna av makrocells basstation som sina kunder. Det finns en efterfrågan från dessa OEM tillverkare om att få tillgång till den bästa möjliga mm-vågstekniken för sina nästa generations 5G-basstationer. Ampleon har med sina kunder identifierat detta behov och förenar sig nu med Sivers IMA för att kunna leverera dessa strategisk viktiga mm-vågskomponenter till marknaden under slutet av 2019.

“Under det senaste året har vi arbetat med Ampleon inom vårt gemensamma 5G-konsortium, vilket har resulterat i en 28 GHz 5G RFIC som nu är redo för kundtestning. Det nuvarande chipet kan användas i small cells och kundenheter (CPE), för t.ex. trådlöst 5G gigabit bredband till hemmet med mera. Nu har vi också kommit överens med Ampleon om att gemensamt utveckla ett chip som möter den specifika efterfrågan som finns från de största OEM-systemtillverkarna, för att även kunna erbjuda chip till 5G-basstationer. “, Säger Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding.

Enligt Ericsson Mobility Report november 2018, kommer den större 5G-nätverksutbyggnaderna väntas starta från 2020 och 1,5 miljarder 5G abonnemang för förbättrat mobilt bredband projiceras finas senast 2024 Ref [1].

Ref [1] https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2018/ericsson-mobility-report-november-2018.pdf 

För mer information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail:[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018 kl. 08.00 CET. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Created in 2015, Ampleonis shaped by 50 years of RF power leadership and is set to exploit the full potential of data and energy transfer in RF. Ampleonhas more than 1,350 employees worldwide, dedicated to creating optimal value for customers. Its innovative, yet consistent portfolio offers products and solutions for a wide range of applications, such as mobile broadband infrastructure, radio & TV broadcasting, CO2 lasers & plasma, MRI, particle accelerators, radar & air-traffic control, non-cellular communications, RF cooking & defrosting, RF heating and plasma lighting. For details on the leading global partner in RF Power, visit www.ampleon.com 

Documents & links
Share
Close