Sivers IMA Holding AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 14 december 2015. Genom emissionen, inklusive överteckningsoptionen, nyemitterades 22 588 737 aktier. Onsdag den 10 februari 2016 är sista dagen för handel med BTA (BTA 151124) på AktieTorget och stoppdag är fredag den 12 februari 2016.

Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital

22 588 737 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 16 februari 2016. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Sivers IMA Holding AB till 41 887 497 aktier och aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 SEK.

För ytterligare information kontakta:
Carin Jakobson, CFO
E-mail: [email protected]

Documents & links
Share
Close