Mobile World Congress (MWC) äger rum i Barcelona, med början den 26:e februari. Sivers IMA deltar i världens största sammankomst för data och telekomindustrin för att demonstrera och diskutera nya produkter, liksom framtiden för millimetervågsteknologi, tillsammans med kunder och partners.

I år handlar Sivers IMA’s närvaro på MWC om två huvudsakliga erbjudanden. Att visa och demonstrera marknadens kraftfullaste WiGig RFIC med unika egenskaper för 60 GHz WiGig infrastrukturapplikationer, som exempelvis, fast trådlös bredbandsaccess (s.k. FWA). Sivers IMA kommer även att delge utvalda kunder information om den pågående utvecklingen av 5G millimetervåg produkter, inom ramen för Sivers IMA:s nyligen etablerade 5G RF konsortium tillsammans med de världsledande partnerna Ampleon och Fujikura. Det blir första gången som Sivers IMA får möjligheten att öppet dela information med utvalda kunder kring vad detta starka kombinerade erbjudande innebär och hur det kan rivstarta deras engagemang inom 5G millimetervågsteknologi, samt hur Sivers IMA:s kunder med dessa produkter kan adressera sina kommande andra generationens produkter för 5G infrastrukturlösningar.

”Det finns ett stort intresse för 5G millimetervåg och 60 GHz lösningar. Vi förväntar oss att detta gedigna intresse leder till ett brett användande av dessa teknologier, speciellt för fast trådlös bredbandsaccess, vilket kan förse ett stort antal konsumenter med ”Gigabit till hemmet” redan under innevarande år. Att dessutom en av våra kunder lanserar sin 60 GHz produkt baserad på vår RF teknologi på Mobile World Congress i år, gör det ännu mera spännande”, säger Anders Storm VD på Sivers IMA och fortsätter:

”Jag är mycket stolt över att vi idag kan erbjuda en produkt med exceptionell RF prestanda, vilket kommer att hjälpa våra kunder att differentiera sina erbjudanden och tillhandahålla högpresterande produkter jämfört med vad som finns på marknaden idag. Under MWC ser vi fram emot att fördjupa våra befintliga relationer och affärer med våra nyckelkunder och partners, liksom att etablera relationer med nya potentiella kunder och partners som upptäckt de fördelar och möjligheter som våra produkter erbjuder.”

De unika egenskaperna som utmärker Sivers IMA’s produkter, är den höga graden av integration, det unika stödet för det utökade frekvensbandet 57-71 GHz liksom ett fasbrus i världsklass, som medger högre ordningars modulationer (som exv. 64QAM eller ännu högre). Tillsammans med den högre uteffekten, ger detta högre datahastighet, bättre länkbudget och större flexibilitet för Sivers IMA’s kunder.

Med de pågående aktiviteterna runt 24-29 GHz bandet för 5G och 60 GHz bandet, har Sivers IMA etablerat sig som en av de huvudsakliga utmanarna om marknadsledarskap på millimetervågsmarknaden och har attraherat partners som Ampleon och Fujikura. Detta ger en stark ställning i strategiska diskussioner med kunder och partners om hur de bäst kan utnyttja millimetervågstekniken i infrastrukturapplikationer för såväl dagens som morgondagens tele- och datakomnät.

Sivers IMA kommer att genomföra dessa demonstrationer och diskussioner med utvalda kunder i rum 2C53MR, Hall 2 på Mobile World Congress

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, klockan 8.00. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close