KISTA, SVERIGE, 30 september 2020 – Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelar stolt idag lanseringen av en unik 60 GHz-modul, BFM06009 med elektronisk styrning sk. "beamforming” i två dimensioner (2D). Modulen täcker hela den licensfria bandbredden på 14 GHz (57-71 GHz). Den unika 2D-modulen ger möjlighet att styra radiovågorna både horisontellt och vertikalt och hjälper kunder att differentiera sina 60 GHz accessprodukter i det olicensierade ”5G-bandet” samtidigt som modulen uppfyller kraven för storskalig produktion utan att offra konkurrenskraftig prestanda.

Modulen har utvecklats för att uppfylla såväl generiska som specifika kundkrav med mycket positiv återkoppling från ledande kunder. För befintliga 60 GHz-kunder erbjuder Sivers IMA en unik lösning för att möjliggöra bakåtkompatibilitet med den nya modulen utan att behöva ändra befintligt byggsätt. Nya kunder kommer att dra nytta av en mindre, högprestandamodul, optimerad för storskalig tillverkning.

“Med den exceptionella kombinationen av den marknadsledande prestandan hos vårt 60 GHz TRXBF/01-chipset och den innovativa 2D-antenndesignen kommer vi att kunna erbjuda marknadsledande prestanda med elektronisk ”beamforming” i både horisontellt och vertikalt plan. Den här lösningen är unik i att den erbjuder den flexibilitet och prestanda som krävs för stora utbyggnader av fasta 60 GHz trådlösa accessnät. RF-modulen möjliggör distribution i många olika applikationer med väldigt låg totalkostnad för kunden, vilket gör våra kunders produkter mycket konkurrenskraftiga.”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

RF-modulen uppfyller standarden för IEEE 802.11-ad och är optimerad för WiGig-applikationer som kräver hög prestanda. Modulen är utformad med ett öppet gränssnitt gentemot flera marknadsledande basbandsmodem.

För mer information om BFM06009:

Radiofrekvensmodulen, BFM06009, kan levereras som prototyp redan nu och planeras vara redo för massproduktion under första kvartalet 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00

Epost: [email protected]

Share
Close