Sivers IMA meddelar idag att bolaget inleder ett nära samarbete med ett ledande nordamerikanskt produktbolag inom området trådlösa bredbandslösningar. Samarbetet fokuserar på utveckling av och tidig tillgång till komponenter inom 5G millimetervågsteknik, där Sivers IMA:s RF komponent med exceptionellt hög integrationsgrad kommer att bli en nyckelkomponent i det nordamerikanska produktbolagets planer att erbjuda världsledande millimetervågsprodukter på den kraftigt växande 5G millimetervågsmarknaden.

”Detta samarbete utgör en ännu en milstolpe i vår strävan att skapa en ledande position på 5G millimetervågsmarknaden. Genom att lägga till ytterligare ett innovativt och framåtriktat produktbolag med fokus på trådlösa bredbandslösningar till de existerande samarbeten vi har med Fujikura och Ampleon, adderar vi styrka och insikter till ett redan unikt samarbete mellan företag som gemensamt jobbar mot att erbjuda lösningar i världsklass inom området. Vi är mycket nöjda och stolta över att detta bolag väljer att samarbeta med Sivers IMA kring denna spännande teknologi och det bekräftar ännu en gång att våra lösningar för millimetervågsteknik är absolut världsledande”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA.

Aktiviteter inom produktutveckling och systemintegration har redan inletts och de initiala leveranserna av RFIC kretsar från Sivers IMA, som kommer att användas i prototyper och fältförsök, kommer att inledas under fjärde kvartalet i år.

Antalet 5G-abonnemang är prognosticerat att nå 1 miljard fram till slutet av 20231 och millimetervågor anses vara en nyckelteknologi i 5G system som hanterar applikationer som s.k. backhaul, fronthaul, small cells och fast bredbandsaccess. Utrullningen av 5G-system förväntas accellerera med start 2020 och täcka mer än 20 % av världens befolkning till 20231.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

1Enligt Ericsson Mobility Report: https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2018/ericsson-mobility-report-june-2018.pdf  

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close