Sivers IMA meddelar idag att bolaget inleder ett nära samarbete runt 5G millimetervåg med ett ledande europeiskt produktbolag inom licensierade punkt-till-multipunkt (PMP) lösningar. Denna partner har ett stort antal kunder för sina punkt-till-multipunkt lösningar över hela världen idag. 

Samarbetet avser utveckling av och tidig tillgång till komponenter inom 5G millimetervåg, där Sivers IMA:s RF komponent med mycket hög integrationsgrad kommer att bli en nyckelkomponent i denna partners planer att utöka sin existerande produktportfölj. 

”Det glädjer mig att få annonsera ytterligare ett samarbete med ett ledande produktbolag kring våra 5G produkter. Bolaget har under lång tid levererat kraftfulla millimetervåg-lösningar över hela världen och har många av de ledande operatörerna som kunder. Som komplement till tidigare annonserade samarbeten får vi nu ett nära samarbete med ett företag som tidigt verkat på och drivit punkt till multipunkt marknaden för mikro-och millimetervågssystem. Våra produkter ger inte bara vår partner en teknisk spets, deras erfarenhet och expertis inom nyckelfärdiga systemlösningar kommer dessutom att lära oss mycket om kundens kund och deras behov”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA.

Systemanalys och utvecklingsaktiviteter har redan påbörjats. Leveranser av 5G komponenter från Sivers IMA, främst för användning i prototyper och så kallade ”proof of concept” aktiviteter, kommer att inledas under fjärde kvartalet i år.

Antalet 5G-abonnemang är prognosticerat att nå 1 miljard fram till slutet av 20231 och millimetervågor anses vara en nyckelteknologi i 5G system som hanterar applikationer som s.k. backhaul, fronthaul, small cells och fast bredbandsaccess. Utrullningen av 5G-system förväntas accellerera med start 2020 och täcka mer än 20 % av världens befolkning till 20231.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

1Enligt Ericsson Mobility Report: https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2018/ericsson-mobility-report-june-2018.pdf  

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close