Sivers IMA kan idag meddela att man undertecknat ett samarbetsavtal med Ampleon Netherlands B.V. (Ampleon), ett globalt företag med huvudkontor i Nederländerna, som är marknadsledare inom ”RF Power” lösningar för makrobasstationer till mobilnät. Intentionen med samarbetet är att förse den globala telekommarknaden med bästa möjliga RF lösningar inom millimetervågsbaserad kommunikation för 5G. 

Ampleon är en av de absolut främsta leverantörerna av ”Sub-6 GHz RF Power” till mobilnät, med en stor installerad bas hos de fem största telekom OEM (Original Equipment Manufacturer) företagen. Enligt SNS marknadsrapport ”The Wireless Network Infrastructure Ecosystem – 2016–2030”, har dessa fem OEM:s en marknadsandel inom makrocell området på 87%.

”Att samarbeta med en sådan framstående aktör som Ampleon inom ett så viktigt och strategiskt område som millimetervåg inom 5G är en fantastisk möjlighet för Sivers IMA. Ampleons erfarenhet, kunnande och kundbas inom detta område är inget annat än världsklass. Genom att kombinera Ampleons omfattande erfarenhet med Sivers IMAs expertis inom millimetervåg, skapas ett mycket intressant partnerskap”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA.

”Samarbetet med Sivers IMA är mycket lovande och passar väl in i vår strategi vad gäller avancerade innovationer och lösningar inom högeffektförstärkare för 5G millimetervåg”, säger Reiner Beltman, VD på Ampleon.

Ampleon och Sivers IMA kommer att arbeta tillsammans med att utveckla en infrastrukturösning i världsklass för flera olika användningsområden inom 5G. Ampleon kommer att tillsammans med sin kundbas säkerställa att dessa produkter kommer ha rätt egenskaper och utvecklas med rätt krav och specifikationer, för att finnas tillgängliga när 5G millimetervåg lösningar rullas ut.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 novemberr 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. Erik Penser Bank är utsedd  Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Created in 2015, Ampleon is shaped by 50 years of RF power leadership and is set to exploit the full potential of data and energy transfer in RF. Ampleon has more than 1,250 employees worldwide, dedicated to creating optimal value for customers. Its innovative, yet consistent portfolio offers products and solutions for a wide range of applications, such as cellular base stations, radio/TV/broadcasting, radar, air traffic control, cooking, lighting, industrial lasers and medical. For details on the leading global partner in RF Power, visit www.ampleon.com 

Documents & links
Share
Close