Sivers IMA har ingått ett partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd, en japansk tillverkare av elektronikutrustning med årsomsättning i mångmiljard-klassen och som är noterat på Tokyobörsens huvudlista. 

Partnersamarbetet omfattar utveckling och försäljning av millimetervågsbaserade (mmvåg) 5G produkter, där båda parter kommer att bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter för marknaden inom 5G mmvågs marknaden som erbjuder bästa möjlig pris och prestanda.

”Detta partnersamarbete är det andra i ordningen med Fujikura, det första samarbetet med Fujikura inom WiGig tillkännagavs i juni 2017. Vi är mycket nöjda över att Fujikura valt att samarbeta med Sivers IMA även inom 5G. Det bekräftar att våra mmvåg-lösningar är av högsta klass”, säger Anders Storm, VD för Sivers IMA.

Fujikura har en omfattande egen utveckling av polymerbaserade multilagersubstrat med små förluster, som är idealiska för millimetervågsbaserade vågledare och antenner. Kombinationen av Fujikuras antennlösningar och Sivers IMA:s teknologi inom RFIC kommer att resultera i en ledande RF-lösning för 5G. Kombinationen av dessa RF-teknologier utgör ett utmärkt komplement till teknologier från andra partners inom 5G, och ökar möjligheterna till en stark position på denna kommande tillväxtmarknad.

Vi är mycket glada över samarbetet med Sivers IMA och vi är övertygade om att den teknologi vi båda gemensamt utvecklar kommer att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga lösningar för 5G. Fujikuras bidrag till bredbandsaccesslösningar på global basis bygger på denna nya trådlösa teknologi i kombination med våra optiska fiberlösningar”, säger Takahiro Ishii, Deputy General Manager för Fujikuras Advanced Technology Laboratory.

Antalet 5G-abonnemang beräknas nå 1 miljard i slutet av 2023 1 och mmVåg är en nyckelteknologi för 5G-näten, som kommer att användas för applikationer inom s.k. backhaul, fronthaul, small cells och fast trådlös access. Utbyggnaden av 5G-nät väntas ta fart från år 2020.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Telefon: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected] 

1 Enligt Ericsson Mobility Report: https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-report/documents/2017/ericsson-mobility-report-november-2017.pdf 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018, klockan 08.30. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Fujikura Ltd är en världsledande tillverkare av produkter inom kommunikation och elektronik. Sedan bolagets grundande 1885, har Fujikura tillhandahållit tillförlitliga produkter och tjänster till kunder inom områdena energi, telekommunikation, elektronik och fordonskomponenter, och har genom sin avancerade teknologi bidragit till utvecklingen i Japan och många andra länder och regioner världen runt.

Documents & links
Share
Close