Sivers IMA Holding AB bekräftar att det helägda dotterbolaget CST Global, Storbritanniens ledande oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, har tecknat ett ramavtal, med en stor global leverantör av system för datacenters från Nordamerika. CST Global skall leverera opto-elektroniska komponenter som är grundteknologin för utbyggnaden av nästa generation moln, datacenters och Hyperscale datacenterapplikationer.

Enligt Cisco® Global Cloud Index [1], kommer Hyperscale datacenters att växa från 259 i antal i slutet av 2015 till 485 stycken år 2020.

Anders Storm, vd för Sivers IMA, förklarar, “Detta är ett ytterst viktigt ramavtal för CST Global. Detta bekräftar att vi erbjuder rätt opto-elektroniska lösningar, vid rätt tillfälle, till den snabbt växande, moln- och datacentermarknaden. Detta är en av flera stora tillväxtmarknader som vi har identifierat som drivs av dagens kommunikation och sensorsamhälle. Inom detta område kommer tillväxten fortsatt att drivas av miljarder uppkopplingar som relaterar till Internet of Things (IoT), samt framtidens 5G-nätverk”.

Hyperscale datacenters innehåller minst 5000 servrar vardera. Datacenters i alla storlekar har stora mängder fiberanslutningar som kräver den typ av opto-elektroniska enheter som CST Global levererar.

Anders Storm fortsätter, “Ramavtalet är det första inom detta område med en så stor nordamerikansk leverantör, som har global räckvidd. CST Global är ett av få företag i världen, som kan tillhandahålla de opto-elektroniska komponenter som behövs och som även kan erbjuda dessa i större volymer. Detta ramavtal är dessutom ytterligare ett erkännande av CST Globals kapacitet som ansedd global leverantör av opto-elektroniska komponenter.”

Det uppskattade totala ordervärdet över en tvåårsperiod förväntas vara ca: 10 miljoner USD.

Ref [1]: Cisco® Global Cloud Index 


För ytterligare information
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail: [email protected]  


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september, 2017. 


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close