CST Global, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding och Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag, meddelar idag att man genomfört framgångsrik produktion av både 10 GB/s och 2.5 GB/s av sk DFB laser i Indium Fosfid (InP) teknologi för en våglängd på 1270 nm. Denna typ av laser är ämnat för nästa generations passiva optiska nät, s.k. NG-PON, och kommer att visas på Broadband World Forum i Berlin den 24-26 oktober. 

Enligt Ovum, förväntas antalet kunder som nyttjar gigabit-hastigheter att nå runt 65 miljoner år 2022[1], vilket driver operatörer att snabbt utveckla sina nätverk för att bättre uppfylla sina kunders behov.

Leverans av bredband den sista kilometern till hemmen sker vanligtvis i via fiber- (FTTH), koppar eller koaxialkabel, och utgör själva förbindelsen mellan slutanvändaren och den lokala/regionala växeln. CST Global’s NG-PON DFB laser kommer att användas i optiska nätverksutrustningar (ONUs) som återfinns i ändpunkterna av en FTTH förbindelse.

I ett tidigare pressmeddelande har Sivers IMA meddelat användandet av bredband på 60 GHz området, sk FWA, för att trådlöst kunna föra över multi-gigabittrafik den sista kilometern, som ett alternativ till fiberbaserade anslutningar. Sivers IMAs erbjudande använder sig av WiFi på millimetervågsfrekvenser enligt IEEE802.11ad standarden, även kallat WiGig. Genom att använda trådlöst bredband baserat på WiGig, undviker man att behovet att gräva ner kabel sista kilometern, vilket ofta är förknippat med höga kostnader.

”Sivers IMA och CST Global erbjuder den chip-teknologin som behövs för multi-gigabit-bredband-till-hem-lösningar för både trådlöst och fiber. Jag är väldigt nöjd med vår strategi, där vi nu erbjuder chip inom båda de framtida de facto teknologierna i denna tillväxt marknad.”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA.

CST Globals osymmetriska DFB laser på 1270 nm har gått igenom initial produktion och visat sig kunna leverera 10 GB/s i nedlänk och 2,5 GB/s i upplänk. På samma sätt har den symmetriska DFB lasern på 1270 nm visat sig kunna leverera 10 GB/s i både upp-och nedlänk.”.

NG-PON laser chip och live demonstration av trådlöst bredband (WiGig) kommer att visas i monter A118 på Broadband World Forum den 24-26 oktober och det erbjuds möjlighet att träffa representanter från Sivers IMA på plats.

Ref [1] https://www.ovum.com/research

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close