Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolagets dotterbolag, CST Global mottagit en uppföljningsorder på 20 miljoner kronor från en existerande amerikansk Fortune 100-kund, som härmed utökar sitt ledarskap inom den optiska kommunikationsmarknaden.

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) meddelar idag att bolagets dotterbolag, CST Global mottagit en uppföljningsorder på 20 miljoner kronor från en existerande amerikansk Fortune 100-kund, som härmed utökar sitt ledarskap inom den optiska kommunikationsmarknaden.

Ramordern, som inkluderar försörjning av halvledarkomponenter, följer på en tidigare slutförd ramorder från oktober 2018 till samma kund och inkluderar leverans av prototyper, förserie- samt kommersiella halvledarkomponenter till test- och massproduktionsvolymer.

”Den nya ramordern följer på det framgångsrika slutförandet av ett tidigare ramorderavtal med denna kund. Vi har uppenbarligen uppnått kundens krav gällande prestation och kvalitet”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Dagens order kommer att levereras och faktureras under andra halvåret 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

För ytterligare information
Anders Storm, VD 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 23:30 CET.

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close