Valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret

Valberedningens förslag till styrelseledamöter inklusive styrelsens ordförande har beaktat att CST Global nyligen förvärvats, och att därför kompetens och erfarenhet inom laser- och s.k. foundry-verksamhet är önskvärd.

Förslag:             

Ordförande: Tomas Duffy

Ledamöter: Ingrid Engström, Erik Fällström (nyval), Robert Green (nyval), Björn Norrbom, Dag Sigurd

Robert Green har över 30 års erfarenhet från den optiska halvledarbranschen och har varit verksam inom företag såsom Northlight Optronics AB, PRP Optoelectronics Ltd och CST Global. Erik Fällström har gedigen bakgrund som företagsbyggare och investerare i teknik- och finansbolag, bland annat som medgrundare till HOIST Finance AB. Fällström är sedan mitten av 1990-talet en av de större ägarna i Sivers IMA och har suttit i bolagets styrelse tidigare.

Valberedningens förslag till arvoden för tiden till ordinarie stämma 2018

Valberedningen har gjort en avstämning av arvodesnivåerna för liknande bolag på AktieTorget och First North, och då också tagit hänsyn till den utökning av verksamheten som sker genom förvärvet av det skotska bolaget CST Global. Arvodena i Sivers IMA har varit oförändrade under ett antal år, och vid förra årets stämma gjordes en viss höjning genom att tilldela styrelsen ett extra arvode om 200 000 kronor att fördelas av styrelsen.

Förslaget baserat på ovanstående är att styrelsens ordförande får 275 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor. För det fall att Erik Fällström väljs har han meddelat att han avstår arvode.

En styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbete ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Under 2017 kommer bland annat Tomas Duffy att bistå bolaget i integrationsarbetet avseende förvärvet av CST Global.

Revisorerna föreslås få ersättning på sedvanligt vis enligt löpande räkning.

För ytterligare information,

Vänligen kontakta

Björn Norrbom, Styrelseordförande

Tel: +46 70 591 8800

SIVERS IMA är en ledande europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close