Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns i sin helhet på Sivers IMA’s hemsida.

Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE, Bolaget) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen finns i sin helhet på Sivers IMA’s hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVEDe helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close