April-Juni 2018 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 22 882 (18 716), en ökning om 22 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 14 711 (11 474), en ökning om 28 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -28 712 (-11 609) Resultat per aktie var SEK -0,26 (-0,17) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22) Halvår 2018 Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 48 072 (29 029), en ökning om 66 procent Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 27 784 (17 505), en ökning om 59 procent Periodens resultat uppgick till KSEK -53 548 (-18 755) Resultat per aktie var SEK -0,48 (-0,27) Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,26 (2,22)

Väsentliga händelser under perioden:

 • Partnersamarbete inom 5G med Fujikura Ltd.
 • CST Global överträffar villkorat 80 procentigt tillväxtmål under kvartal 4 2017, Sivers IMA Holding erlägger tilläggsköpeskilling genom nyemission av 13 962 499 aktier.
 • CCS lanserar 60GHz Metnet nod på MWC.
 • Stärkt produktportföljen med 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser.
 • Swedbank Robur & Nordic Cross Small Cap Edge nya aktieägare i Sivers IMA Holding vid riktad nyemission av 4,4 miljoner aktier.
 • CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission på väg mot kommersiell produkt.
 • Order på radarmoduler på 6,5 MSEK
 • Erhåller pris som ”Best Industrial paper” för konferensbidraget “A 57-71 GHz Beamforming SiGe Transceiver for 802.11ad-Based Fixed Wireless Access”till vid IEEE RFIC Symposium 2018RFIC symposium.

Väsentliga händelser efter perioden utgång:

 • Erhåller order på VCO:er motsvarande 5,5 MSEK.
 • Ny automatiska visuella inspektionsmaskin behandlar 500 000 laserchips per månad.
 • Inleder samarbete inom 5G med ledande nordamerikanskt produktbolag.
 • Inleder 5G samarbete med global leverantör av utrustning för licensierade punkt-till-multipunkt nätverk.
En webbaserad presentation av Halvårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 idag, torsdagen den 30 augusti 2018. Anmälan till webinaret görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/5766324253584365313

___________________________________________________________________________________________
 

VD kommentar

Andra kvartalet 2018 var ännu ett kvartal i rätt riktning för Sivers IMA som tillväxtbolag. Vi fortsatte att lägga grunden för framtiden genom att bygga kapacitet inom vårt fibersegment och fokusera produktportföljen inom det trådlösa segmentet mot 5G och Fixed Wireless Access (FWA). Under det senaste året har vi ökat kapaciteten i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 – 300 per år beroende på produktmix. Med dessa investeringar i personal och produktionskapacitet har vi nu lagt grunden för att leverera i volym till mycket stora kunder. Vi har tagit fram prototyper för applikationer inom stora datacenters till ett antal större kunder, för att bistå dem i att adressera den kraftigt växande datacentermarknaden. De framsteg vi gjort inger stora förhoppningar om en stark tillväxt för leveransvolymer inom detta område med start redan under senare delen av året. 

En annan höjdpunkt under kvartalet har varit att vi erhållit pris som bästa industriella bidrag av IEEE (Amerikanska elektronikingenjörers intresseorganisation), tack vare vår världsunika WiGig RFIC. Vi fick priset av IEEE under deras RFIC symposium i Philadelphia i juni, i konkurrens med globala bolag som Intel, Qualcomm, Samsung, Huawei, Infineon med flera. Om vi inte var kända tidigare i dessa kretsar så är vi det med säkerhet nu. Vi står oss också fortsatt väl i forskningsvärlden, Vinnova har ännu en gång tilldelat forskningspengar, denna gång för utveckling av mm-vågs lösningar till 5G näten, och CST Global är fortsatt engagerat i ett stort antal viktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra institutioner på såväl nationell som EU-nivå.

En viktig del vi arbetat med inom det trådlösa segmentet, för att skapa ett långsiktigt tillväxtbolag, är att fasa ut gamla produkter för att skapa utrymme och fokus på våra nya produkter inom 5G och WiGig. Ni som följt oss en längre tid, vet att under många år har radar och VCOer varit de produkter som dominerat vår försäljning. Dessa produkter går nu mot slutet av sin livscykel och vi har beslutat att fasa ut dem ur vårt erbjudande. Detta har lett till att det löpande orderflödet för dessa produkter under första halvan av året har förskjutits och istället ersatts av ett antal avslutande order med leveranser under andra halvan av 2018 och fram till början av 2019. Förändringen i detta orderflöde har medfört en lägre omsättning än normalt för dessa produkter under första halvan av 2018. Vi har dessutom påverkats negativt av det pågående handelskriget mellan Kina och USA för FTTH-relaterade laserprodukter till den kinesiska marknaden. Trots detta når vi en nettoomsättningstillväxt jämfört med samma kvartal 2017 på ca +28% till MSEK 14,7 (11,5). Denna kortsiktiga påverkan samt våra investeringar i tillväxt slår kortsiktigt negativt på EBITDA som slutar på MSEK -33,0 (-10,6) för första halvåret. Vi förväntar oss att den kinesiska marknaden kommer att närma sig en normalisering för våra befintliga kunder inom FTTH under senare delen av 2018. 

Inom WiGig har vi många kunder som befinner sig i olika faser, vissa arbetar med test och utvärdering medan andra redan har färdiga prototyper baserade på vårt chip. Inom 5G har vi nu två avtal, som signerades efter periodens slut, med en amerikansk och en europeisk kund. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för tillväxt inom trådlösa produkter under 2019 och framåt. Vi ser också ett fortsatt stort intresse för vårt världsledande chip på marknaden och vår bedömning är att vi har goda möjligheter att kunna säkra fler design wins och partners framöver.       

Vi har fortsatt fullt fokus på att leverera produkter till våra nya och gamla kunder inom fiberområdet och att fullfölja utvecklingsarbetet av våra nya produkter inom WiGig/5G, för att tillsammans med våra aktieägare kunna skörda frukterna av vårt arbete. 

Anders Storm, vd för Sivers IMA

För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected]

Erik Penser Bank är utsedd Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Telefon: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018, klockan 08.00. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär, halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close