Sivers IMA Holding AB (publ) (”Sivers IMA”) har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Beslutet är villkorat av att Bolaget senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North Nordic Rulebook. Första dag för handel i bolagets aktie på Nasdaq First North är den 30 november 2017. Handel i bolagets aktie på AktieTorget kommer att upphöra och sista dag för handel på AktieTorget är den 29 november 2017.

”Noteringen på Nasdaq First North är ett viktigt steg på Sivers IMAs tillväxtresa. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget. Jag vill även passa på att tacka Aktietorget för ett mycket gott samarbete under de åren som gått ”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA. 

Sivers IMA kommer fortsatt att handlas under kortnamnet SIVE med nuvarande ISIN-kod SE0003917798. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Sivers IMA hemsida,www.siversima.com.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. 


För ytterligare information,
Anders Storm, vd
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 


Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017. 


Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på AktieToget under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close