Sivers IMA meddelar idag att de förstärker affärsorganisationen för att kunna öka marknadssatsningen och den globala närvaron i samband med att nya kommersiella produkter färdigställs och lanseras.

Patric Erlandsson tillträder tjänsten som Regional Business Director med ansvar för försäljningen mot den amerikanska marknaden, både avseende Key Accounts och bolagets återförsäljare. Han kommer närmast från Ericsson där han genom åren ansvarat för ett antal olika funktioner såsom affärsutveckling, produktledning, industrialisering och strategiskt inköp inom affärsområdet mikrovågslänk. Patric Erlandsson tillträder sin tjänst hos Sivers IMA i september.

Susanne Segeblad tillträder samtidigt tjänsten som Channel Sales and Marketing Director. Hon kommer främst ansvara för att utveckla Sivers IMA’s globala partnernätverk samt för att bygga upp bolagets försäljning i Asien. Susanne kommer närmast från en anställning som Sales Director på Connode och har även arbetat som Global Channel Manager på Tobii Technology med ansvar för indirekt försäljning och uppbyggnad av dotterbolag i Asien.

”Vår närvaro på den internationella marknaden är viktig för att vi ska nå ut med våra produkter. Jag är mycket nöjd med att Patric och Susanne ansluter till den spännande och händelserika resa som vi är i full färd med. Båda har lång erfarenhet från stora och små företag och i den utvecklingfas vi nu befinner oss kommer de direkt tillföra kompetens som ökar våra chanser att lyckas. ”, säger Robert Ekström, VD för Sivers IMA.

Sivers IMA kontakt:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552 602
E-mail: [email protected]

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. www.siversima.com

Documents & links
Share
Close