KISTA, SVERIGE, 8 september 2020 - Sivers IMA (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att bolaget förbereder en namnändring av bolaget samt dess dotterbolag. Till nytt bolagsnamn föreslås Sivers Semiconductors AB.

Den föreslagna namnändringen är ett led i ett pågående varumärkesarbete. Sivers IMA Holding har också för avsikt att byta namn på sina dotterbolag till Sivers Wireless (fd Sivers IMA AB) och Sivers Photonics (fd CST Global) för att bättre spegla deras respektive marknader.

Namnbytet är en del av ett större marknads- och varumärkesarbete som vi arbetat med under en längre tid för att förtydliga den gemensamma identiteten inom koncernen och för att ytterligare förtydliga och förstärka vår profil gentemot investerare och kunder på global nivå. Vi har för avsikt att lansera de nya varumärkena innan årets slut, i god tid före en eventuell notering på Nasdaq Stockholms huvudlista första halvåret 2021.”, sa Anders Storm, vd för Sivers IMA.

Styrelsen kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: 070 262 6390
E-post: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel:  08 463 80 00
E-post: [email protected]

Documents & links
Share
Close