Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North: SIVE) meddelar idag att bolaget erhållit en order på 6,5 MSEK avseende leverans av FMCW radarmoduler till en ledande systemintegratör inom det maritima området. Ordern gäller äldre FMCW radarmoduler som Sivers IMA har utvecklat och tillverkat under många år. Sivers IMA har nyligen meddelat sina kunder att bolaget kommer att sluta tillverka denna typ av radarmoduler. Då detta rör sig om en slutlig order på dessa produkter påverkar det ordervärdet i positiv riktning. 

”Vi har hittat en bra lösning med en av våra långtida kunder om hur vi skall kunna slutleverera dessa äldre radarmoduler. Dessa produkter har under en lång tid varit viktiga för Sivers IMA men är nu mogna att fasas ut. Tack vare detta frigörs resurser för ett ökat fokus på våra nya produkter för trådlösa och fiberbaserade höghastighetsnät, vilket jag ser som viktigt”, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA Holding AB.

Leverans av radarmodulerna kommer att börja under tredje kvartalet med mål att slutlevera ordern redan under 2018. Även andra kunder som använder dessa produkter har underrättats och Sivers IMA räknar med att genomföra slutleveranser också till dessa under året.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mail[email protected]  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2018, klockan 16.45. 

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close