Sivers IMA meddelar idag att man erhållit en order om cirka 3,7 MSEK avseende leverans av FMCW radar moduler från en ledande systemintegratör inom det maritima området.

”Det är glädjande att våra trogna kunder fortsätter att beställa produkter från vår befintliga produktportfölj. Det är inte bara ett bevis på vikten av att få design wins som genererar affärer under lång tid, det är dessutom ett kvitto på vår höga kvalitet och förmåga att tillgodose våra kunders behov under lång tid. Vi ser ett växande intresse för användningen av radar sensorer i olika tillämpningar, till följd därav ser vi med tillförsikt fram emot hur marknaden kommer att ta emot de nya produkter vi utvecklar för tillfället.” säger Anders Strom, vd för Sivers IMA.

Leverans kommer att ske med början i december i år och cirka ett år framåt. 

Documents & links
Share
Close