Sivers IMA meddelar idag att Inxpect, som utvecklar radarbaserade, intelligenta rörelsedetektorer för industriell säkerhet, smarta hem och säkerhetsmarknaden, har valt Sivers IMA som partner för några av sina kommande produkter. Enligt avtalet så kommer Sivers IMA att utveckla och anpassa sin FMCW radarteknik och därmed ge Inxpect ett försprång avseende prestanda och kostnad gentemot befintliga och jämförbara lösningar.

”Kommersiellt tillgängliga rörelsedetektorer med teknik som laser, doppler radar, infrarött och video är behäftade med tekniska utmaningar som begränsar deras användningsområden. De är antingen dyra med hög effektförbrukning eller otillförlitliga i det att de inte kan skilja mellan människor och husdjur. Vi ser att avancerad radarteknologi kommer att få avgörande betydelse för att uppfylla den stora marknadspotentialen framöver och ser fram emot att samarbeta med Sivers IMA för att möta denna efterfrågan”, säger Luca Salgarelli, VD på Inxpect.

“Denna design win är en bra affär för oss och ger oss en möjlighet att adressera en marknad med mycket stor potential. Genom att utnyttja vårt djupa tekniska kunnande och erfarenhet inom radarområdet kan vi aktivt bidra till att utforma en prisvärd lösning som kännetecknas av hög upplösning, låg effektförbrukning och kompakt form-faktor för tuffa miljöer. Dessutom har vi en väl utvecklad förmåga att leverera de volymer som behövs för denna typ av omfattande marknad”, säger Robert Ekström, VD på Sivers IMA

Kundanpassningsprojektet kommer att slutföras under våren med efterföljande tester och certifieringar under hösten. Därpå följer ett volymåtagande från kund för 2017.

För ytterligare information, kontakta:
Robert Ekström, VD
Tel: 0733-552602
E-mail: [email protected]

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE. För mer information: http://siversima.com.

Detta är INXPECT
Inxpect Srl är baserat i Brescia i Italien. De utvecklar och tillverkar högpresterande, radarbaserade och intelligenta rörelsesensorer som överträffar befintliga lösningar, avseende pris och prestanda, för smarta hem, industriell säkerhet och säkerhetsmarknaden. För mer information: http://inxpect.com.

Documents & links
Share
Close