KISTA, Sverige, 9 oktober 2020 - Sivers IMA Holding AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) meddelade idag att det helägda dotterbolaget CST Global har fått ​​ett bidrag på 4,7 miljoner kronor för att utveckla Quantum Gallium Nitride (Q-GaN)-lasrar lämpliga för kvantavkänning och specialiserade telekomlösningar. Projektet finansieras av det europeiska FoU-initiativet Eurostars till ett värde av 9,9 miljoner kronor, uppdelat mellan CST Global och projektpartnern, TopGaN Ltd Polen.

Den främsta teknikapplikationen för Q-GaN-laser finns i atomur och hjälper till att säkerställa korrekt GPS-täckning när satellitanslutningar är svaga eller förlorade. Transportindustrin kommer att gynnas först, men inom 15 år förväntas tekniken bli liten nog för smartphones och smarta klockor, vilket öppnar upp för ett stort antal konsumentapplikationer. Q-GaNs främsta telekomapplikation syftar till att förbättra tidpunkten och synkroniseringen av optisk dataöverföring så att distributionen går mycket fortare.

För mer information om Q-GaN-projektet, läs CST Globals pressmeddelande på https://www.cstglobal.uk/news

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: +46 70 262 6390
Epost: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: +46 8 463 80 00

Epost: [email protected]

Documents & links
Share
Close