Sivers IMA AB har deltagit i DOTSEVEN projektet som stöds av Europeiska unionen genom sjunde ramprogrammet. Inom ramen för detta projekt har Sivers IMA bidragit med E-bands mm-våg konstruktion på kisel-germanium (SiGe). En av de nya teknologierna som utvecklats inom projektet har en fmax på 700 GHz, vilket är två gånger högre än vad som idag finns tillgängligt för serieproduktion. Projektet inleddes 2012 och avslutades med utmärkt resultat nu i juni 2016. En slutlig presentation av projektet hölls i München i september 2016, vilket därmed avslutar projektet.

Inom DOTSEVEN projektet har Sivers IMA utvecklat effektförstärkare (PA) och lågbrusförstärkare (LNA) för E-bands punkt-till-punkt-länkar i SiGe teknologi. Den utvecklade effektförstärkaren erbjuder mycket hög uteffekt. Hög uteffekt är väldigt viktigt för just E-bandslänkar för att kunna erbjuda så långa hopp som möjligt eller en högre modulations grad, vilket ger högre länkhastighet vid samma avstånd. Effektförstärkaren är utvecklad för E-bands mm-våg datalänkar, dvs. för frekvenserna 71-76 och 81-86 GHz.

“Detta projekt demonstrerar att Sivers IMAs ligger i framkant inom mm-våg teknik på kisel-germanium, som är en ypperlig teknologi för att utmana dyrare teknologier så som GaAs (gallium-arsenid). GaAs har fram till idag varit den teknik som varit dominerande för effektförstärkare med höga uteffekt inom E-band. Genom att använda den nya DOTSEVEN teknologin kommer Sivers IMA kunna utveckla E-bands produkter för punkt-till-punkt-länkar med ännu högre uteffekt till väldigt konkurrenskraftig pris”, säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Brusfaktorn på LNA:n är 3-4 dB över hela bandet 71-86 GHz, vilket är motsvarar en förbättring på ca 50% jämfört med dagens teknik. Effektförstärkaren har en PSAT uteffekt på +25 dBm i det låga E-bandet 71-76 Ghz och +23.5 dBm i det höga E-bandet 81-86 GHz, vilket motsvarar 2-3 ggr högre uteffekt jämfört med dagens teknik. Kretsarna är producerade i samma fabrik som Sivers IMA använder för sin befintliga SiGe utveckling och den nya teknologin kommer att finnas tillgänglig för utveckling under 2017 och vi förväntar oss kunna använd den i våra produkter för serieproduktion under 2018.

Documents & links
Share
Close