Sivers IMA meddelar idag att de tillsammans med Uppsala Universitet har blivit beviljade ett bidrag på 4 miljoner kronor av Smartare Elektroniksystems Forsknings- och Innovationsprojekt 2016. Projektet som leds av Sivers IMA och görs tillsammans med Institutionen för teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet, avser att ta fram patch-antenner och en SiGe RFIC lösning för elektroniskt styrbara antenner som ska användas för WiGig (802.11ad) och framtida 5G lösningar. Ansökan har utvärderats av en bedömningspanel bestående av 14 oberoende nationella experter. Möjligheten till kommersialisering av projektresultat är en väsentlig del av Smartare Elektroniksystems bedömningsgrund och i detta fall ser man god kommersiell potential för de resulterande produkterna.

”Vi är mycket nöjda med att Vinnovas experter ser samma affärspotential i vår roadmap som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i detta projekt. Sivers IMA får en världsledande institution inom antennteknologi som partner och projektet ger oss möjlighet att kunna inkludera en mycket konkurrenskraftig antennlösning i en komplett WiGig modul. Det flyttar fram Sivers IMAs plats i värdekedjan ytterligare”, säger Robert Ekström, vd på Sivers IMA.

För infrastrukturprodukter som används som radiolänk, accesspunkter och Gigabit to home (GBTH) lösningar, är elektroniskt styrbara antenner en väsentlig del av WiGig standarden för att underlätta installation och möjliggöra punkt till punkt- och punkt till multipunktlösningar. Dessutom ger elektroniskt styrbara antenner möjligheten att koncentrera uteffekten till en specifik punkt och på så sätt öka avståndet mellan sändare och mottagare. Även för framtida 5G-lösningar bedöms denna typ av antenner viktiga och utgör en affärspotential.

”Vi är väldigt glada över att Vinnova värderar samarbete mellan näringsliv och universitet. Det skall bli spännande att tillsammans med Sivers IMA ta fram dessa produkter och säkerställa att de håller världsklass. Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har en avancerad antennkammare för akustiska och radiofrekvensmätningar, vilket kommer medverka till att nå våra högt ställda mål”, säger Anders Rydberg Professor i mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet.

För ytterligare information kontakta:Robert Ekström, VD

Tel: 0733-552 602

E-mail: [email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close