Sivers IMA kan idag meddela att man har anslutit sig till Telecom Infra Project (TIP) (https://telecominfraproject.com ), ett banbrytande initiativ inom telekom, som leds av Facebook och Deutsche Telecom. 

Sivers IMA kommer att vara en del av den nyligen bildade ”mmWave Work Group” inom TIP. TIP har under sitt första år samlat ett stort antal företag som vill samla expertisen från ledande teknologiföretag och bidra till att transformera det traditionella eko-systemet inom telekom genom att implementera nya teknologier och flexibel arkitektur. Under det nyligen genomförda TIP Summit i San Jose, samlades över 200 företag på det andra TIP Summit någonsin.

”Eftersom millimetervåg, och då i synnerhet 60 GHz, spelar en nyckelroll för TIP, känns det naturligt att Sivers IMA ansluter sig till detta projekt. Projektet i sig är ett tydligt uttalande från en samlad industri och ett bevis på att vårt fokus på konstnadseffektiva 60 GHz RF-lösningar med styrbara antenner ligger helt i linje med vad marknaden efterfrågar”, säger Anders Storm, VD på Sivers IMA.

TIPs mmWave Work Group kommer att definiera trådlösa 60 GHzlösningar för att möta den växande efterfrågan på bandbredd i tätbefolkade städer genom att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt leverera trådlös gigabitkapacitet jämfört med fiber.

Konstruktionsarbetet i gruppen kommer att inriktas på att skapa konstndseffektiva 60 GHZlösningar  inom både hård- och mjukvara, samt ta fram mjukvaruverktyg för bästa praxis för att hjälpa tjänsteleverantörer och kommuner att effektivisera och maximera mmWave-implementeringar.

För ytterligare information,
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 7 december 2017. 

Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterad på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close