Sivers IMA Holding AB korrigerar tidigare kommunicerad information om ändring av kortnamn från SIVE till SIE. Detta är felaktigt och bolaget kommer att behålla kortnamnet SIVE även efter namnändringen till Sivers Semiconductors.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, vd Sivers IMA
Tel: +46 70 262 6390
E-mail: [email protected] 

Erik Penser Bank är Sivers Semiconductors AB’s Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: +46 8 463 80 00

e-mail: [email protected]

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://siversima.com.

Documents & links
Share
Close