Sivers IMA meddelar idag att Sven Pettersson utses till VP Research and Development, samt att Erik Wiklund utses till VP Operations.

Båda kommer från positioner inom Sivers IMA. Sven Petterson har tidigare varit utvecklingschef och Erik Wiklund har varit projektledare och ansvarig för projektkontoret, båda har tidigare rapporterat till Anders Storm i sin tidigare roll som COO.

Sven Pettersson är civilingenjör och har innehaft ledande positioner inom bolag som Sony Ericsson, SAAB AB och Westinghouse. Han har under sin karriär jobbat med teknikutveckling med stort fokus på produktutveckling.

Erik Wiklund är elektroingenjör och har innehaft ledande positioner inom bolag som Ericsson, Sony Ericsson och Opticon. Erik har under sin karriär jobbat med teknikutveckling med stort fokus på produktutveckling.

”Jag är mycket nöjd att vi så snabbt har kunnat sätta en ny ledningsgrupp på plats. Både Erik och Sven har ett djupt tekniskt kunnande, är skickliga ledare och har lång erfarenhet från produktutveckling. Detta kommer ytterligare säkra vår resa mot att bli ett internationellt framgångsrikt och lönsamt produktbolag”, säger Anders Storm, verkställande direktör för Sivers IMA.

Erik och Sven påbörjar sin sina nya roller med omedelbar verkan.

För frågor, vänligen kontakta:

Anders Storm, vd

[email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close