Sivers IMA Holdings styrelse meddelar idag att Nutwell Ltd köper 2.150.000 aktier i Sivers IMA Holding AB av Rothesay Ltd. Efter denna transaktion har Nutwell 11.1% och Rothesay 9.8% av aktierna i Sivers IMA Holding.

Nutwell Ltd kontrolleras av Keith Halsey och bolaget investerar i teknologiföretag. I och med Nutwells nya ägarandel i Sivers IMA föreslås Keith Halsey till ny styrelsemedlem i bolaget och kommer att ingå som adjungerad styrelsemedlem fram tills nästkommande bolagsstämma.

“Vi ser fram emot att få med Keith i styrelsen. Hans långa erfarenhet från internationella högteknologiska bolag i kombination med hans omfattande kompetens inom området för tillämpad elektronik gör att han kommer att tillföra mycket till styrelsens arbete och till Sivers IMA”, säger Björn Norrbom, styrelseordförande i Sivers IMA Holding.

”Jag ser fram emot att aktivt engagera mig i Sivers IMA. Bolaget har en lång och genuin kompetens inom området för mikrovågsprodukter och har det senaste året också lyckats förstärka affärs- och produktsidan på ett bra sett. Den kombinationen gör att jag ser en stor potential för bolagets erbjudande”, säger Keith Halsey.

För frågor vänligen kontakta:

Björn Norrbom, styrelseordförande
Tel: 070-591 88 00
E-mail: [email protected]

Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. www.siversima.com

Documents & links
Share
Close