Sivers IMA meddelar idag att Mats Carlsson rekryterats som ny Chief Technology Officer (CTO).

Mats Carlsson har under sin karriär jobbat med teknikutveckling i båda små och stora företag. Han började sin karriär i elektronikbranschen som IC konstruktör på Ericsson, där han bland annat byggde upp och ansvarade för en avdelning som utvecklade RFIC för mobiltelefoner. Därefter har han under 13 år ansvarat för den framgångsrika uppstarten och driften av Catena Wireless Electronics i Sverige. Han kommer senast från en position som internationellt ansvarig på koncernnivå för affärsutvecklingen inom Catena.

”Mats är ett mycket bra komplement till vårt team. Förutom ett djupt tekniskt kunnande och lång erfarenhet från stora utvecklingsprojekt, har han ett stort internationellt affärsnätverk både hos leverantörer, potentiella partners och kunder. Det kommer bredda vår exponering mot marknaden och är ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot att bli ett internationellt framgångsrikt och lönsamt produktbolag.” säger Robert Ekström, verkställande direktör för Sivers IMA.

”Jag är mycket imponerad av den plan som Sivers IMA har sjösatt och de tidiga resultat de uppnått. Med min kännedom om marknaden vet jag att Sivers IMA har ett unikt erbjudande och stora möjligheter att lyckats på en expansiv marknad. Jag ser mycket fram emot att ta mig an utmaningarna och att få bidra till Sivers IMAs utveckling som företag.” säger Mats Carlsson.

Mats påbörjar sin anställning efter sommaren. I samband med det kommer nuvarande CTO Christer Stoij övergå i annan roll.

För frågor, vänligen kontakta:
Robert Ekström, vd
[email protected]

SIVERS IMA är en ledande Europeisk leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar.

Documents & links
Share
Close