Sista dag för handel i bolagets teckningsrätter (SIVE TR) är idag den 10 december 2015. På grund av problem med likvidschema förlängs teckningstiden till den 14 december 2015.

Teckningstid: 26 november 2015 till den 14 december 2015.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: SIVE TR
ISIN-kod: SE0007756747
Orderboks-ID: 115624
Sista handelsdag: 10 december 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/224
Mic Code: XSAT

Stockholm den 10 december 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post [email protected]

Share
Close